Experts in versterken van onderwijs

Ons team

STREEF is een klein adviesbureau met drie enthousiaste onderwijsadviseurs. Wij vinden elkaar in het duurzaam willen bouwen aan betekenisvol onderwijs. In het samen met onze opdrachtgevers willen verbinden van ambities, kaders en pragmatische inrichting van de organisatie en de opleidingen. In het leveren van toegevoegde waarde, binnen de context van de instellingen. In met plezier en humor – onder het genot van een goede kop koffie – samen spiegelen, leren en ontwikkelen.

Wij zijn complementair qua ervaring en insteek, maar ook qua geografische spreiding. Vanuit Pijnacker, Amersfoort en Apeldoorn bekijken we de uitdagingen die wij aangaan vanuit verschillende perspectieven. Juliette vooral door de bril van docent, examencommissie en onderwijsteam. Sietske door de bril van toezichthouder en eigenzinnige vragensteller met visie en Esther vooral door de bril van toezichthouder en ondernemer, schakelend tussen strategisch en uitvoerend niveau.

Wat je bij onze gezamenlijke weekstart en werksessies regelmatig langs hoort komen? “Word jij hier warm van?”, “ Hoe zou jij dit aanvliegen?”, “Zijn ze hier echt mee geholpen”, “Laten we even teruggaan naar het waarom” en “Als we alles nu even plat slaan, dan is de kern …”.

Waarin we elkaar niet kunnen vinden? De liefde voor paprika ribbelchips, chocola, gemberthee, voetbal op tv en Nederlandstalige muziek.
Maar hey, je kunt niet alles hebben…

Esther Bart

Na mijn studie Toegepaste Onderwijskunde aan de universiteit Twente heb ik als consultant onderwijs bij Capgemini gewerkt. Na drie jaar adviseren en onderzoeken bij onderwijsinstellingen, toezichthouders en ministeries, ben ik bij ROC A12 gaan werken als beleidsmedewerker examinering. Ik kwam er al snel achter dat de afwisseling en resultaatgerichtheid van advieswerk mij beter ligt, dus maakte ik de overstap naar een commerciële EVC-aanbieder waar ik een aantal jaar de functies manager kwaliteit en onderwijsadviseur kon combineren.

Begin 2012 heb ik STREEF ingeschreven bij de kamer van koophandel en ben ik me fulltime gaan richten op het onderwijsadvies en audits/toezicht. In de jaren daarna heb ik vele mooie, uitdagende opdrachten mogen uitvoeren bij onderwijsinstellingen, scholengroepen, de NRTO, de MBO Raad, de Onderwijsinspectie en net startende nbi’s die ik mocht begeleiden met de aanvraag crebo-erkenning. Aangezien ik erg geloof in een frisse blik, spiegelen, reflecteren, van en met elkaar leren en ontwikkelen en veel plezier haal uit samenwerken en verbinden, is STREEF de afgelopen jaren gegroeid en zijn we nu met drie man (nouja, vrouw) sterk.

Mijn kernwaarden zijn verbinding, plezier en betekenisvol. Deze staan zowel in mijn privéleven als in mijn werk centraal. Ik volg graag de ontwikkelingen van onze opdrachtgevers – zowel van instellingen als van personen – en denk graag pragmatisch mee binnen hun context. Dit kan zowel bij advieswerk, trainingen als bij audits. Door me blijvend te ontwikkelen wil ik duurzame kwaliteit en toegevoegde waarde leveren. Voor mij kan dit niet zonder humor of werkplezier, dus wij voeren alleen opdrachten uit waar wij inhoudelijk achter staan, waarvan wij geloven dat deze bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onderwijskwaliteit en mensen. Hier hoort regelmatig stil staan en spiegelen bij, inclusief de nodige meligheid verwerkt in sinterklaasgedichten, pubquizen, uit te delen knex helikopters (bouwen aan een helikopterview) en WD-40 (smeermiddel binnen de organisatie).

Juliette Groen

Ik zie in iedere situatie een kans om te leren. In Engeland heb ik via de Lerarenopleiding Engels aan de Hogeschool Rotterdam mijn bachelor International Education and English Literature behaald. Daarna volgde ik een Master Engelse Taal- en letterkunde aan de universiteit Leiden. Ik startte als docent Engels en Nederlands, waarna ik me gericht heb op MBO/HBO studievaardigheden, HBO onderzoeksvaardigheden en het begeleiden van bachelorscripties, inclusief het ontwikkelen van lesmateriaal voor die vakgebieden. Ook ben ik betrokken geweest bij het ontwikkelen van leerlijnen en curricula voor nieuwe en bestaande opleidingen.

Als onderdeel van mijn voorzitterschap van de examencommissie heb ik inspectieonderzoeken en accreditaties doorlopen in allerlei varianten en ben ik geregistreerd als gespecialiseerd toetsdeskundige (SKE) in het register van de NVE. Ik heb ervaring met het schrijven van verslagen van werkzaamheden MBO en HBO, rapportages voorafgaand aan inspectiebezoeken en kritische zelfreflecties in aanloop naar accreditaties. Vanwege het plezier in dat soort trajecten, volgde ik een secretaristraining bij de NVAO, waarna ik als zelfstandig secretaris aan het werk bent gegaan.

Na 23 jaar onderwijservaring op alle niveaus en vanuit allerlei perspectieven blijft het mijn drijfveer om de onderwijskwaliteit voor studenten te waarborgen. Het liefst werk ik met 1 voet in de praktijk en met 1 voet op beleidsniveau. Daarom maakte ik in 2022 de overstap naar STREEF. Met mijn ervaring vanuit de MBO- en HBO-praktijk ondersteun ik instellingen bij de pragmatische vertaalslag van soms ingewikkelde regelgeving en help ik ze de ruimte binnen de kaders optimaal en kwalitatief te benutten. Ik hou ervan om lastige kwesties positief te benaderen, mensen mee te nemen en samen te bouwen aan onderwijskwaliteit.

Sietske IJtsma

Na mijn opleidingen voor docent Engels en een Master Engelse Taalkunde, begon ik mijn werkende leven bij de Onderwijsinspectie. Hier heb ik 15 jaar in verschillende functies en sectoren gewerkt, waaronder als Analist ho, Inspecteur ho en mbo en senior Adviseur beleid en innovatie. Vanuit die functies heb ik mij onder andere beziggehouden met verkorte trajecten, de portefeuille leven lang leren en projecten gericht op de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerd, bestuursgericht toezicht. Een heel andersoortig project was het maken van De staat van de leerling: een magazine gemaakt voor en door leerlingen en studenten om tegelijk met De staat van het onderwijs aan te bieden aan de Minister.

Sinds februari 2019 ben ik als onderwijsadviseur werkzaam bij STREEF. Dichter bij de praktijk en directer bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs was mijn motivatie om die overstap te maken. Zo kan ik mijn kennis en ervaring op het gebied van kaders, regelgeving en vereisten inzetten bij het uitvoeren van audits, begeleiding van onderwijsinstellingen bij het aanvragen van crebo-erkenningen, accreditaties in het HO en de vertaalslag op bijvoorbeeld het gebied van kwaliteitszorg, betekenisvolle verantwoording en examencommissies in de onderwijspraktijk.

Ik vind het leuk, uitdagend en altijd weer leerzaam om instellingen te ondersteunen bij het versterken van hun onderwijs en onderliggende processen en implementatievraagstukken. Ik ben creatief, open en kritisch, altijd op zoek naar wat er beter kan. Ik kan snel veel informatie tot mij nemen en de rode draad naar boven halen. Mijn advieswerk pak ik graag pragmatisch en op een resultaatgerichte en betekenisvolle manier aan. Geen papieren tijgers, liever samen met de opdrachtgever een duidelijk verhaal vanuit het waarom formuleren. Ik werk vanuit enthousiasme en betrokkenheid en streef naar concrete, eerlijke feedback en adviezen, passend bij de organisatie(structuur) van de instelling zodat het daadwerkelijk leidt tot het beoogde resultaat.

Huub Eijkelkamp

Projectleider Toezicht Sociaal Domein

“Ik heb Sietske bij Toezicht Sociaal Domein leren kennen als een sociale en capabele collega. Ze heeft veel kennis van het onderwijsveld en weet verbinding te maken met aanpalende beleidsterreinen. Zij is methodisch in haar werkwijze en is in staat complexe vraagstukken terug te brengen tot de essentie en vanuit daar met oplossingen te komen waar zij draagvlak voor weet te creëren. Zij heeft daarbij oog voor de ‘mens’ die schuilgaat achter het ‘probleem’. Ik heb fijn met haar samengewerkt; betrouwbaar en een echte teamplayer.”

Niels Korst

Manager operations HR STOC

“Esther heeft bij ons laten zien zowel in grote lijnen te kunnen bouwen als op detailniveau kritisch te zijn en aan te scherpen. Ze heeft zich een kundig adviseur getoond in alle facetten van het mbo-onderwijs: van onderwijs en examinering tot kwaliteitsborging. Zeer fijn om op deze kundige manier een spiegel voorgehouden te krijgen.”