Experts in versterken van onderwijs

Diensten

Ons logo staat voor de opeenstapeling van onze ervaring en expertise, die deels overlappend en deels complementair is.

Advies

Wet- en regelgeving zijn (meestal) duidelijk, maar niet altijd praktisch en logisch. Hoe geef je er handen en voeten aan in een dynamische omgeving en met veel enthousiaste betrokkenen? Wij hebben ervaring met de vertaling van eisen en kaders naar een praktische werkwijze binnen uw organisatie. Zo begeleiden wij regelmatig verbetertrajecten – bijvoorbeeld na onvoldoendes van de inspectie – of aanvragen van een diploma-erkenning voor mbo-opleidingen. Unieke situaties, die vragen om unieke adviezen. Dus altijd maatwerk, praktisch en passend bij uw organisatie!

“Zeer fijn om op deze kundige manier een spiegel voorgehouden te krijgen“. Lees hier verder wat opdrachtgevers vinden.

Training en begeleiding

Onze trainingen zijn gericht op praktische deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld voor examencommissies en auditoren in het mbo.

Wij kiezen bewust voor training in combinatie met begeleiding, ingericht vanuit de context van de deelnemers. Door landelijke kaders, onderzoeksresultaten, succesfactoren en valkuilen direct toe te passen op de organisatie en werkwijze van de deelnemers, worden zij ondersteund om het geleerde in hun dagelijkse praktijk toe te passen. Zo hebben wij bij diverse organisaties sessies verzorgd over het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie en wat dit voor gevolgen heeft voor de kwaliteitszorg en interne audits en verzorgen wij al jaren trainingen voor examencommissies bij bekostigde en niet-bekostigde instellingen. Maar we begeleiden ook andere werksessies op maat, zoals ‘bierviltjes sessies’ waarbij medewerkers uit diverse geledingen gezamenlijk tot een bondige en scherpe formulering van bijvoorbeeld een missie, visie of een scherpe doelformulering voor een project komen.

Voor de inhoud en opzet van onze training voor examencommissies in het mbo, verwijzen wij u graag naar onze brochure.

Audits

Een audit is een waardevol instrument om met een frisse blik inzicht te krijgen in de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Voldoet u aan de eisen die het onderzoekskader van de inspectie stelt? Realiseert u uw eigen gestelde ambities en doelen? Wij onderzoeken dit in een op maat ingerichte audit en leveren een uitgebreid auditrapport dat een constructief kritische, realistische weergave biedt van de stand van zaken en verbeterpunten duidelijk benoemt. Onze auditrapporten worden vaak gebruikt als onderdeel van het kwaliteitszorgstelsel en kunnen worden aangeleverd aan de onderwijsinspectie als zij op bezoek komen.

“Iedere organisatie die kwaliteit serieus neemt en werkt aan een professionele kwaliteitscultuur kan ik de samenwerking aanbevelen“. Lees hier verder.

Onderzoek en evaluatie

Veranderingen en ontwikkelingen zijn ook binnen het onderwijs de dagelijkse realiteit. Onderzoek ter voorbereiding op door te voeren veranderingen vormt de basis voor het maken van de juiste keuzes en succesvolle implementatie. De vraag ‘waarom doen we dit eigenlijk?’, wordt in deze processen vaak te weinig gesteld, terwijl het een krachtige en sturende vraag is, die voor ons de basis vormt voor het onderzoeken of evalueren van verandervraagstukken.

“Door de originele manier om vraagstukken en problemen te benaderen, ontstaan er mooie nieuwe dingen.” Lees hier verder wat opdrachtgevers vinden.

Ad interim

Iedere organisatie heeft wel eens te maken met uitval, onvoorziene omstandigheden of piekbelasting waarvoor zij tijdelijk versterking of vervanging nodig heeft. Wij hebben ervaring met het op interimbasis vervullen van functies als beleidsmedewerker, adviseur kwaliteitszorg, inspecteur, manager of projectleider bij onderwijsinstellingen, scholengroepen, de Onderwijsinspectie en branche verenigingen. Ook vervullen wij geregeld een tijdelijke of meer langdurige rol als voorzitter van een examencommissie.

“Zet zich voor de volle 100% in om kwaliteit en toegevoegde waarde te leveren.” Lees hier verder.

Accreditatie Hoger Onderwijs

Wij zijn opgenomen in het secretarisregister van de NVAO en treden op als secretaris bij accreditatie-onderzoeken. Dat kan gaan om een instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), toets nieuwe opleiding (TNO), de toets na drie jaar en/of een accreditatie. Wij vervullen in zo’n proces de volgende rollen: (1) inhoudelijk procesbewaker, die ervoor zorgt dat het panel de procedures en richtlijnen van de NVAO correct toepast; (2) ondersteuner van het panel waarmee we het panel organisatorische zaken uit handen nemen; (3) we leggen verslag van de bijeenkomsten van het panel, het locatiebezoek en schrijven het advies- of beoordelingsrapport. We hebben hiervoor de verplichte training gevolgd bij de NVAO en nemen jaarlijks deel aan bijscholingen.

Wij kunnen onderwijsinstellingen ook begeleiden bij de TNO aanvraag of een audit uitvoeren voordat ze opgaan voor een TNO bij de NVAO.

Onze opdrachtgevers

Martijn Abers

Directeur Nederlandse Kappersakademie

“Februari 2017 heeft Esther de Wit voor de Nederlandse Kappersakademie een audit uitgevoerd op het volledige waarderingskader. Met als uitgangspunt onze interne kwaliteitsdoelstellingen en het nieuwe onderzoekkader MBO welke wordt gehanteerd door de Inspectie van het Onderwijs per 1 augustus 2017. Wij hebben Esther ervaren als zeer gedreven professional die in staat is om kritisch en eerlijk te analyseren. Esther doorziet in een korte tijd de volledige organisatie. Pakt door en geeft helder aan waar verbeterslagen kunnen worden gemaakt. Esther is instaat om dit ook helder te verwoorden in haar rapportage. Opvallend is dat Esther niet alleen de audit uitvoert maar ook nagaat of de verbeterslagen daadwerkelijk zijn uitgevoerd conform het advies en acteert hierop. Deze manier van aanpak spreekt ons bijzonder aan. Iedere organisatie die kwaliteit(szorg) serieus neemt en werkt aan een professionele kwaliteitscultuur kan ik een samenwerking met Esther de Wit aanbevelen.”

Ria van ’t Klooster

Directeur NRTO

“Ik ken Esther vanuit een aantal rollen: als secretaris van een panel dat een onderzoek heeft uitgevoerd onder onze leden en als interim beleidsadviseur bij de NRTO . Esther is een zeer kundige, prettige professional die waar dat nodig is ook strak de regie houdt. NRTO leden vragen haar ook met enige regelmaat als opleidingsadviseur. Zij is een integer, betrouwbaar, kundig en zeer betrokken opleidingsadviseur waarvan snel de toegevoegde waarde in de organisatie zichtbaar is. Daarnaast is zij energiek, zet zij zich voor 100% in en last but not least: zij is een prettig persoon waar het goed en prettig mee samenwerken is.”